lunes, 18 de julio de 2011

PECHADO POR VACACIÓNSDespois de que todos os nosos obxetivos se fosen cumplindo o longo de todo este tempo, considero que é o momento de que nos tomemos un merecido descanso.

Este blogue como todos sabedes naceu cun obxetivo claro; un debate de político,na que o maior obxetivo a alcanzar era a “destrucción” do máximo supremo; o señor JANO LEIS, eso xa e historia, este señor “aparentemente” xa non está o mando do PSOE teense, xa perdeu 2 xuizos contra esta páxina que tantas alegrías e bós momentos lle deu a moita xente, e agora e o momento de tomarnos un merecido descanso.

Alcanzados estes obxetivos, tan só nos queda esperar a ver que é o que acontece no partido socialista teense, e darlle un voto de confianza a concelleira Uxía Lemus, aínda que non é unha persoa moi coñecida e posiblemente está baixo a influenza de Jano Leis, nos confiamos en ela, (polo momento) e a  ver como vai saindo todo.
Este peche non é definitivo, e tan só temporal,por qué queremos seguirvos informando de novidades que se produzan no PSOE de Teo, e sobre todo saber se Jano Leis marchou definitivamente ou anda na sombra do partido.

BOAS VACACIÓN A TODOS/AS

Saúdos
TSSDT

martes, 5 de julio de 2011

UNHA VEZ MAIS!! NUNCA NOS CANSAREMOS DE DECILO... SOMOS INOCENTES

Aquí vos deixo outra noticia relacionada coa sentenza...

http://www.tierrasdesantiago.com/index_3.php?idMenu=321&idNoticia=684198

¿QUE SOMOS EN TSSDT?

- SOMOS INOCENTES!!!

- SOMOS LIBRES!!!

- SOMOS PERSOAS QUE DEBATIMOS EN FOROS POLÍTICOS SEN CHEGAR A MAIS
- SOMOS SOCIALISTAS

- SOMOS O BLOGUE QUE VOS AXUDAMOS A PERDER UNHAS ELECCIÓNS

- SOMOS ESES QUE NOS QUERÍADES DESTRUIR, E ISO FAISE DOUTRA MANEIRA, NON NUN XUIZO..

¿QUE NON SOMOS, E NON QUEREMOS EN TSSDT?

- NON SOMOS PERDEDORES DE NINGÚN XUIZO 

- NON QUEREMOS LIMPAR A NOSA HONRA CON 30.000 € 

- NON QUEREMOS 3 ANOS DE CARCERE PARA NINGUÉN!!!

- NON QUEREMOS SENTAR A NINGUÉN NO BANQUILLO, POR UNHA PATALETA

- NON QUEREMOS TER NINGUNHA FINCA RECALIFICADA
- NON RECURRIMOS NINGUNA SENTENZA

- NON PERDIMOS UNHAS ELECCIÓNS EN TEO

- NON ESTAMOS ACABADOS COMO PERSOAS EN TEO

- NON QUIXEMOS A JANO COMO POLÍTICO EN TEO, E CONSEGUIMILO PERO SEMPRE BAIXO A DEMOCRACIA DAS ELECCIÓNS.

Estas son as grandes diferenzas entre TSSDT e os Ex-concelleiros , e con esto xa se sabe de que pé coxeamos cadaquén.

Todos sabemos que Roma non se conquistou en dous días, foron moitos anos pero aquí está a nosa recompensa, mais nada... SOBRAN AS PALABRAS


Gracias a tod@s por este apoio incondicional nestes meses

Saúdos

TSSDT

sábado, 2 de julio de 2011

¿ÉXITO OU FRACASO?

                           ¿Éxito ou fracaso?Esta vez sí pudo ser, .......

Temos un novo “grupo” socialista en Teo; O pasado Xoves a agrupación Socialista de Teo, “convocou” (evidentemente axudada pola rúa do Pino) por qué xa quedou demostrado na vez anterior que eles soiños non saben convocar unha asamblea..

Según informan as nosas fontes asistiron un total de 23 persoas, fronte as 87 que militan neste partido en Teo (sen contar aquel@s que están expedientados gracias ó sr. Leis), por eso nos preguntamos
 ¿Trátase dun éxito ou dun fracaso?, persoalmente pensó que é un FRACASO ROTUNDO

Non atopamos caras novas, “nesta nova etapa”, cousa que tiñamos ganas de borrar totalemente u oscuro pasado socialista teense, pero non puido ser,así que polo de pronto este novo “grupo” está formado por 11 desas 23 persoas que asistiron a asamblea; Entre os elegiad@s atopamonos con persoas, que xa pertenceron na escura etapa de Jano Leis… Deixamosvos algún nomes:
- Uxía Lemus 

- Jose Manuel Elías (Recordemos que esta persoa xa se encerrou no Concello  pedíndo unha recalificación da súa finca e non a dos veciños)  http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2010/04/17/0003_8423646.htm

- Roberto Moñino

- Sanda Riveiro (esa ex – concelleira que acaba de perder novamente un xuizo no que se demostrou que a súa nai ten unha finca recalificada) http://tamensomossocialistasdeteo.blogspot.com/2010/11/sentenza-2-parte.html

- Alicia Guillín

En canto teñamos máis información comentaremos convosco, esperamso as vosas opinión así como outra información que queirades aportar.

Saúdos

TSSDT

martes, 28 de junio de 2011

Segunda caída en Picado de Jano Leis nun Mes

SEÑORES E SEÑORAS, A CONTINUACIÓN COPIAMOS A SENTENCIA FIRME DA AUDIENCIA PROVINCIAL DA CPORUÑA, NA QUE NOVAMENTE ABSOLVENNOS DE TODOLOS CARGOS E JANO LEIS VOLVE A PERDER.

En Santiago de Compostela, a 24 de Junio de 2011.

La Audiencia Provincial, Sección 006 de esta capital ha visto en grado de apelación, sin  celebración de vista pública, el presente procedimiento penal, dimanante del JDO. DE LO PENAL nº1  de SANTIAGO DE COMPOSTELA, por delito de INJURIAS Y CALUMNIAS, seguido contra MANUEL JAVIER OBISPO MARTINEZ, MARIA DEL PILAR CONDE RIO Y JAVIER OBISPO LLECHA, siendo partes en esta instancia como apelante ALEXANDRE LEIS CARLES y SANDRA RIVEIRO CARRO representados por la Procurador MARIA NATIVIDAD ALFONSIN SOMOZA y, como apelados el MINISTERIO FISCAL, MANUEL JAVIER OBISPO MARTINEZ , MARIA PILAR CONDE RIO y JAVIER OBISPO LLECHA, estos últimos representados por la procuradora Sra. MARIA PARDO VALDES.
 Ha sido Ponente el Magistrado D.JOSE RAMON SANCHEZ HERRERO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Santiago de Compostela, con fecha dieciocho de octubre de dos mil diez  dictó sentencia en el procedimiento de que dimana  que en su parte dispositiva dice así: “Que debo absolver y absuelvo al acusado MANUEL JAVIER OBISPO MARTINEZ, A MARIA DEL PILAR CONDE RIO Y A JAVIER OBISPO LLECHA, de un delito de injurias y un delito de calumnias, inicialmente imputado, declarando las costas de oficio.”

SEGUNDO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación procesal de ALEXANDRE LEIS CARLES Y SANDRA RIVEIRO CARRO, que fue admitido en ambos efectos y practicadas las diligencias oportunas y previo emplazamiento de las partes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiéndose propuesto diligencias probatorias, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación
TERCERO.- Como fundamentos de impugnación de la sentencia, se alegaron sustancialmente los siguientes:
     - Error en la apreciación de las pruebas
     - Infracción de precepto legal

El pronunciamiento absolutorio giró sobre una triple perspectiva. En primer lugar, porque no se había acreditado la autoría por parte de los comentarios que aparecieron en el blog; en segundo porque al contrastar el contenido de las manifestaciones proferidas con el derecho al honor y el derecho a las libertades de expresión e información, consideró que primaban éstas; y en tercero en cuanto al delito de calumnias, porque cuando tuvo conocimiento D. Manuel Obispo retiró el comentario del blog, y porque había ciertos indicios de que los hechos relatados no eran falsos (exceptio veritatis).

Al examinar el segundo razonamiento empleado en la sentencia para absolver a los acusados, el de que priman las libertades de expresión e información sobre el derecho al honor, que motivó la formulación del recurso de apelación por infracción de precepto legal, nos encontramos con un problema de carácter técnico que impide estimar el recurso planteado.

                                                          F A L L A M O S

     Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D. ALEXANDRE LEIS CARLÉS y Dª SANDRA RIVEIRO CARRO contra la sentencia de 18/10/2010 dictada los autos de Juicio Oral nº 173/2010 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Santiago de Compostela.

     Notifíquese esta resolución, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo 248-4º de la LOPJ, que la misma es firme, y que contra ella no cabe recurso alguno.


Despois desto, sobran as palabras.... Mañán mais e mellor aceptamos os vosos comentarios.
ATA NUNCA JANITO! ATA NUNCA SANDRA!

SAUDOS 
TSSDT


sábado, 18 de junio de 2011

NOTICIAS FRESQUITAS.....

Bueno, como era de esperar esta VEZ NON PUIDO SER... A asamblea que tiñan convocada a executiva, non se puido celebrar por qué non cumplian os requisitos, co cal TSSDT, tamén debe de aprazar a súa pausa da rede blogística, a espera de saber o que acontece en dita reunión

 Paralelamente a esta asamblea, o SECTOR CRÍTICO (ESE QUE DIN OS DO PSOE QUE NON EXISTE), tamén celebrou a súa "asamblea" particular , e algunhas das frases que se puideron recabar polas informacións que teño dalgún mençmbro deste SECTOR CRÍTICO  foron as seguintes:

- ¿Como pretendía chegar o PSOE DE TEO co seu cabecilla Jano Leis se nin sequera SABEN CONVOCAR UNHA ASAMBLEA?

- ¿Como un catedratico como JANO LEIS, non sabe convocar unha ASAMBLEA? 

-¿CANDO VAI JANO LEIS DEIXAR A MILITANCIA TEENSE? ¿Ou e que quere seguir na sombra moito tempo mais facendo os seus texemanexes?

- Parece ser que o secretario de organización non acudiu a samblea, pero fixo as súas aportacións a través dunhas verbas nunha carta, na que según me informan preguntaba que por qué o Pino actuará tan pronto para impugnala asamblea o sector crítico pregunta ¿TAN PRONTO?, SE HOUBESEN ACTUADO FAI UNS ANOS SE HOUBESEN ARRANXADO MOITOS PROBLEMAS E A DÍA DE HOXE NON HABERÍA SÓ UN CONCELLEIRO...

- Outra pregunta que se facían os críticos era.. ¿ QUE PENSARÍA JANO LEIS CANDO INTENTOU APARTAR DA POLÍTICA TEENSE A UN HISTÓRICO COMO MANUEL TALLÓN, OU MAÍS TARDE A GERMAN CONDE? ¿EN REALIDADE CREERÍA QUE ESTO LLE BENEFICIABA?,

- Tamén preguntaban ¿QUE FACÍA O SR. LEIS FALANDO O FINAL DA ASAMBLEA QUE NON FOI ASAMBLES? ¿NON SE DA CONTA ESTE SEÑOR QUE O POBO NON O QUERE, E QUE QUERE QUE SE MARCHE DO PARTIDO E DA MILITANCIA? Comentaban tamén que "os mitins e discursos de 2 horas de duración xa remataton para Jano Leis?

De momento esto é todo o que vos podemos adiantar, para a semana quizáis teñamos mais "noticias saídas do forno"

Saúdos

TSSDT

lunes, 13 de junio de 2011

A cada porco lle chega o seu San Martiño...

                                A CADA PORCO LLE CHEGA 
                      O SEU SAN MARTIÑO

Asi comeza esta penúltima entrada no noso blogue polo momento... e a nos tamén nos chegou o noso San Martiño...a última entrada será despois que saber que pasa o próximo 16 de Xuño na asamblea do PSoe e de saber que pasa con este partido...
Como vimos anunciando dende fai xa moito tempo, este blogue perseguía 3 obxectivos ben claros:

1) A perda das eleccións de forma radical polo Psoe teense

2) A destrucción do JANISMO EN TEO

3) Desenmascar o oscurantismo que existe no Psoe teense dende fai anos...

E ben, a primeira logrouse o pasado 22 de Maio, día que tódolos socialistas recordaremos para moitos anos, xa que ese día un grupo de persoas, consegui o que ninguén ata entón conseguira XAMAIS, unha perda CATEGORICA, das eleccións dando unha  maioria absoluta o BNG de Martiño Noriega,

Como xa dixemos e repetimos ata a saciedade, a culpa non é de Zapatero, non é do declive xeral do Psoe, non é o bó facer de MArtiño Noriega, NON SEÑORES NON!! A CULPA E DE JANO LEIS E TODA A SUA AGRUPACIÓN!!

Por certo,felicitar dende aquí a toda a agrupación socialista, por este bó traballo nos últimos anos e entrando no record Guiness de quedar con 1 SÓ CONCELLEIRO!!!!

A destrucción do JANISMO, levanse construindo en Teo fai xa alomenos 4 anos, aínda que  AGRADECEMOS ENORMEMENTE A SÚA DIMISIÓN ,despois de tal debacle electoral, aínda que somos conscientes QUE ESTO DEBERÍA HABER OCURRIDO ....ATA NUNCA SEÑOR LEIS!!

E a última pretensión deste blogue, era desenmascar o que "se coce" no Psoe teense, sobre esto non hai nada que decir, as urnas falaron ALTO E CLARO... Era obvio que ia pasar, por tódolos recunchos de Teo se falaba pestes do janismo, da súa forma de facer oposición (pq gobernar nunca deixaron o BNG), do grupo de persoas que ahí estaban metidas, dos militantes que abandonaron, de xente que se cambiou para o BNG, de persoas que marcharon ou foron expulsadas por Jano, e como non da INXUSTIZA QUE SE FIXO CONTRA ESTE BLOGUE, SENTANDO NO BANQUILLO A TRES PERSOAS, A DÍA DE HOXE ABSOLTAS E AINDA EN ESPERA DE SENTENCIA DEFINITIVA, botachedes a todos aqueles que non pensaban como vos, decidiades quen debia estar e quen non, Non existia a liberdade de expresión...

Xa está ben señores, esto non e facer política, fixechedes moitas, e estadelas pagando todas xuntas, e como xa dixemos moitas veces

          ROMA NON PAGA TRAIDORES


Saúdos

TSSDT

sábado, 28 de mayo de 2011

Alcalde de Teo: "O trasvase de votos do PSOE foi polos deméritos do seu voceiro"

O administrador do blogue non se fai responsable do contido das opinións publicadas polos internautas.
Así, os espazos de participación constitúen un medio de comunicación pública e non privada, e as mensaxes dos lectores non corresponden con nós.